PDA

View Full Version : Ảnh lưu niệm  1. Em tập chụp chân dung
  2. em chụp con em
  3. Bài tập lớp xóa mù nhiếp ảnh - D7000
  4. Em chụp cháu em :)