PDA

View Full Version : Thanh Hoa VietnamnexttopModel 2010Estudio
08-11-2012, 02:11 PM
http://farm8.staticflickr.com/7139/8163981807_2f63c7d33f_b.jpghttp://farm9.staticflickr.com/8340/8166017257_8795b6c55c_b.jpg
http://farm9.staticflickr.com/8348/8166040694_06ef2af544_b.jpg

DKZ82
08-11-2012, 10:38 PM
Lâu rồi mới thấy bạn Estudio vào post hình. Đợi đợt ảnh nude bữa nọ tiếp theo lâu quá :D Bạn có thể giải thích giùm tại sao bạn để đèn 1 bên khiến bóng mũi đổ trên mặt không?
Thường người ta hay sài thêm đèn phụ giảm bớt bóng đổ