PDA

View Full Version : Lân, Sư, Rồng nhịp tết 2013.trantoha
09-02-2013, 01:36 PM
Múa Rồng trên Hội đèn Hoa Xuân. http://www.nhiepanhfree.com/imagehosting/3505115dff38483e.jpg http://www.nhiepanhfree.com/imagehosting/3505115e030c56f2.jpg

trantoha
09-02-2013, 08:03 PM
Múa Rồng tại NVH Q5. http://www.nhiepanhfree.com/imagehosting/35051163ae6ef5e9.jpg

trantoha
09-02-2013, 08:26 PM
Múa Lân Tại chùa Bà Q5. http://www.nhiepanhfree.com/imagehosting/35051164052ee925.jpg

trantoha
10-02-2013, 09:54 AM
Nhiếp ảnh gia đang tác nghiệp. http://www.nhiepanhfree.com/imagehosting/3505116fdc98385f.jpg

trantoha
10-02-2013, 10:14 AM
Chúc Mừng Năm Mới 2013. http://www.nhiepanhfree.com/imagehosting/350511702697d78d.jpg

trantoha
10-02-2013, 09:21 PM
Chúc Mừng Năm Mới 2013. http://www.nhiepanhfree.com/imagehosting/35051179eb810570.jpg

trantoha
10-02-2013, 10:06 PM
Múa Rồng Tại chùa Bà Q5. http://www.nhiepanhfree.com/imagehosting/3505117a9591f27a.jpg

Thuận Quảng
12-03-2013, 02:29 PM
Bác Trantoha chăm chụp quá nhỉ, đề tài nào cũng tham gia, nhiều sự kiện trong Tết bác không bỏ sót