Tổ chức chụp ảnh áo dài, áo yếm ở làng cổ Phước Lộc Thọ ngày 08/06/2014

Hình ảnh chuyến đi chụp ảnh dã ngoại Đà Lạt tháng 12/2013

Hướng dẫn upload và chèn nhiều ảnh & text vào diễn đàn một cách nhanh chóng

Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Yahoo Messenger Emoticons
 • :))
  laughing
  laughing
 • @};-
  rose
  rose
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :P
  tongue
  tongue
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • o-+
  april
  april
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • :(
  sad
  sad
 • :-&
  sick
  sick
 • [-O<
  praying
  praying
 • :((
  crying
  crying
 • ~:>
  chicken
  chicken
 • :-t
  time out
  time out
 • :">
  blushing
  blushing
 • =D>
  applause
  applause
 • o=>
  billy
  billy
 • ^#(^
  it wasnt me
  it wasnt me
 • ;)
  winking
  winking
 • L-)
  loser
  loser
 • :-L
  frustrated
  frustrated
 • >:)
  devil
  devil
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :-h
  wave
  wave
 • :x
  love struck
  love struck
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • o->
  hiro
  hiro
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • 8-|
  rolling eyes
  rolling eyes
 • >-)
  alien
  alien
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • 3:-O
  cow
  cow
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • :-/
  confused
  confused
 • :-?
  thinking
  thinking
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • =:)
  bug
  bug
 • :-s
  worried
  worried
 • :@)
  pig
  pig
 • :-c
  call me
  call me
 • >:D<
  big hug
  big hug
 • =P~
  drooling
  drooling
 • >:/
  bring it on
  bring it on
 • \m/
  rock on
  rock on
 • :D
  big green
  big green
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • 8-x
  skull
  skull
 • b-)
  cool
  cool
 • <):)
  cowboy
  cowboy
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :)
  happy
  happy
 • (:|
  yawn
  yawn
 • \:D/
  dancing
  dancing
 • :!!
  hurry up
  hurry up
 • :-B
  nerd
  nerd
 • *-:)
  idea
  idea
 • :>
  smug
  smug
 • >:P
  phbbbbt
  phbbbbt
 • (*)
  star
  star
 • <:-P
  party
  party
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • o:-)
  angel
  angel
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • X_X
  i dont want to see
  i dont want to see
 • x-(
  angry
  angry
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :-j
  oh go on
  oh go on
 • 8-}
  silly
  silly
 • :)>-
  peace sigh
  peace sigh
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • (~~)
  pumpkin
  pumpkin
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :-w
  waiting
  waiting
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • :o)
  clown
  clown
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • /:)
  raise eyebrow
  raise eyebrow
 • **==
  flag
  flag
 • %-(
  not listening
  not listening
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :^o
  liar
  liar
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • [..]
  transformer
  transformer
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-"
  whistling
  whistling
 • :|
  straight face
  straight face
 • %%-
  good luck
  good luck
 • :-??
  i dont know
  i dont know
 • :-*
  kiss
  kiss
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • (%)
  yin yang
  yin yang
 • :bz
  bee
  bee
 • :-$
  don't tel anyone
  don't tel anyone
 • $-)
  money eyes
  money eyes
 • Generic Smilies
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!