Dưới đây là 10 ảnh đẹp chủ đề "Ngược sáng" của Sohoa.

Quê hương thanh bình của tác giả Huỳnh Lâm. Máy ảnh: Nikon D200. Thông số ảnh: f/9, 24mm, ISO 200.Tuổi thơ trong tôi của tác giả Nguyễn Khương Thiện. Thông số ảnh: 1/400 giây, f/5.0, 24 mm, ISO 100
Đường về nhà của tác giả Huỳnh Sơn. Thiết bị: máy Canon 50D. Thông số ảnh: 1/160 giây, f/10, 75 mm, ISO 125

Trong nắng mai của tác giả Võ Thị Bạch Yến.

Thiết bị: máy Nikon D300. Thông số ảnh: 1/125 giây, f/8, 70 mm,ISO 200

Cổng tò vò - Đảo Lý Sơn của tác giả Phan Quang Trúc Viên.

Thiết bị: máy Canon 60D. Thông số ảnh: 1/800, f/9,17 mm, ISO 100.


Mưu sinh của tác giả Hà Huỳnh Hữu Hậu. Thiết bị: máy Canon 1DS. Thông số ảnh: 1/60 giây, f/8, 16 mm, ISO 800
Chuyến cuối của tác giả Hà Huy Trường. Thiết bị: máy Nikon D80. Thông số ảnh: 1/500 giây, f/11, 28 mm, ISO 100
Bình minh biển gọi của tác giả Hà Huỳnh Hữu Hậu.

Thiết bị: máy Canon 1DS. Thông số ảnh: 1/800 giây, f/8.0, 70 mm, ISO 200Vân vũ. Ảnh chụp vũ điệu của mây trên biển Nha Trang.

Thiết bị: máy Canon 5D. Thông số ảnh: 1/250 giây, f/11, 16 mm, ISO 100.

Về chuồng của tác giả Huỳnh Sơn. Ảnh chụp các em người dân tộc chăn cừu, lùa cừu về chuồng sau một ngày vất vả.

Thiết bị: máy Canon 40D. Thông số ảnh: 1/125 giây, f/13, 65 mm, ISO 200